O NÁS

O TJ SOKOL ŽIREČ

Podle záznamu v evidenci sokolských jednot k 31.5.1948 byla tělocvičná jednota ŽIREČ založena v roce 1925. Byla začleněna do V. okrsku Sokolské župy Podkrkonošské -Jiráskovy. Sídlem župy v době založení bylo Nové Město nad Metují. Současným sídlem župy je Náchod.Podle výpisu z kroniky T.J. Dvůr Králové, který provedl tehdejší kronikář Bohuslav Hojný, předcházel Založení sokolské jednoty v Žirči vznik společného tělocvičného odboru Žirče a Kuksu roku 1920. Ve stejném roce již cvičilo při otevření matiční školy v Žirči 96 dětí. V roce 1924 čítala odbočka 25 bratří a 10 sester. V prosinci téhož roku žádala odbočka by počátkem roku 1925 mohla býti ustanovena samostatnou jednotou. 3.května byla konána první valná hromada a po zadání a schválení stanov se odbočka osamostatnila a spis byl postoupen okrsku. Viz. výpis z kroniky královedvorského sokola ve formátu PDF (0,58 MB).31.května pak uvítala svoji ochranitelku T.J. Sokol Holice župy Orlické, která byla jednotě dobrou ochranitelkou až do roku 1939.Nedávno vzniklá Československá republika darovala sokolské jednotě v Žirči pro její činnost letní cvičiště v části obce Skřivanov. Letní cvičiště nemělo téměř žádné vybavení. Na travnatém hřišti byly branky na kopanou, železná konstrukce na zavěšení kruhů a pískové doskočiště. Drobné nářadí, míče apod. si sokolové ukládali do kolny Zajdlových, která se cvičištěm sousedila. Na hřišti provozovali kromě míčových her také atletické disciplíny a hlavně cvičení gymnastická a prostná. Večer se pak scházeli na hřišti u harmoniky a zpěvu. Tyto prostory také sloužily k pořádání domkařských slavností, jejichž součástí byla vždy i vystoupení žirečských sokolů. Ti také pravidelně organizovali veřejná cvičení, kde prezentovali svou fyzickou zdatnost a vlastenectví. Svou příslušnost k sokolům dávali hrdě najevo také společnou účastí na májových či jiných oslavách, kde pochodovali v sokolských krojích pod sokolskou vlajkou.Jako perličku ze života tehdejších sokolů uvádíme zajímavost z účetní knihy jednoty půjčené od paní Pacákové a vedené od roku 1926. Jeden ze zápisů je dokladem o poctivosti sokolských cvičenců té doby. Zaznamenává příjem 1kč do pokladny nalezené po cvičení a odevzdané pokladníkovi.Prostory letního cvičiště sloužily naší jednotě až do roku 1948, kdy přešly do využívání nově vzniklého zemědělského družstva. Po roce 1948, s nástupem komunistického režimu, došlo ke zrušení tělocvičných sokolských jednot a pouze v malých obcích byl nově zřízeným tělovýchovným organizacím ponechán název Sokol. Náhradou za zabrané cvičiště nám byla pro sportovní činnost jako sokolovna přidělena bývalá Palasmanova hospoda s přilehlými pozemky. Jako hřiště pro kopanou jsme využívali travnatou plochu na konci obce směrem na Stanovice.Po roce 1989 začalo v celé naší zemi hromadné navracení majetku původním majitelům v tzv. restituci. Také na naši sokolovnu vznesl svůj majetkový nárok pan Palasman. Díky JUDr. Pojezdnému, který nás zastupoval, se nám podařilo dokázat, že objekt bývalé hospody nebyl po válce zabrán, ale jako opuštěný využit k sportovním aktivitám obce. Tato kauza se táhla téměř 12 let, ale byla úspěšně vybojována. Jinak ale dopadl soudní spor o pozemek sokolského letního cvičiště na Skřivanově, který nám věnoval sám T. G. Masaryk dopadl. V této druhé kauze o navrácení sokolské plochy na Skřivanově nás zastupovali právníci naší celostátní sokolské organizace. Cvičiště několik let využíval s naším souhlasem jezdecký oddíl Dvůr Králové n. L. Není známo, jakým způsobem na ně zapůsobil poslední vedoucí jezdeckého oddílu p. Dohnálek, ale právníci Sokola bez našeho vědomí vzali žalobu zpět a neodvolatelně se za nás zřekli všech nároků na bývalé skřivanovské cvičiště.Nevyhovující prostory naší sokolovny v Žirči bylo nutno postupně zrekonstruovat. V roce 1966 započaly práce na rekonstrukci sociálního zařízení. Vznik víceúčelového hřiště s asfaltovým povrchem se datuje do roku 1984. Velký podíl na jeho výstavbě měly děti brigádníci, z nichž jsou dnes již dospělí sokolové. O rok později byl asfaltový povrch pokryt povrchem umělým. Těší nás, že je toto sportoviště stále hojně navštěvováno a využíváno. Nově vznikající sportovní areál byl v roce 1988 vylepšen o dřevěný altán. Tam, chráněni před deštěm i sluncem, se scházejí a baví žirečtí sokolové a jejich příznivci vždy po sportovním klání na hřišti. Počátkem devadesátých let byla v prostorách po zlikvidovaném loutkovém divadle zřízena posilovna. Z počátku byla vybavena amatérsky vyrobenými posilovacími stroji, které byly později nahrazeny zapůjčenými kvalitními stroji od bezpečnostní agentury ze Dvora Králové.Po revoluci a pádu komunismu bylo naše víceúčelové hřiště v roce 1991 za získanou dotaci krajského úřadu v Hradci Králové doplněno o hřiště pro plážový volejbal.  Dle našich finančních možností a za vydatné pomoci našich partnerů jsme po ukončení vleklého sporu o budovu sokolovny provedli odizolování zdiva a podlahy v tělocvičně a nářaďovně. Brigádníky pak vystřídali odborníci, aby položili podlahové topení.