Zateplení sokolovny Žireč 2023

Zateplení sokolovny Žireč 2023

Vložte svůj text...

V loňském roce 2022, nám Krajský úřad pro Královéhradecký kraj přiklepl dotace ve výši 250 000 kč v procentuálním podílu max 41,43 % na zateplení žirečské sokolovny. Na jaře roku 2023 jsme se s místními podnikateli sešli, dali hlavy dohromady a pustili se do práce. Část prací jsme si dělali svépomocí. Větší část provedla stavební firma Milan Palm & spol. Další firma, která pomohla k úspěšné realizaci byla KP Realizace Střech. Oba uvedení dodavatelé nám poskytli ještě sponzorský dar, buď formou provedené práce, nebo například bezplatným zapůjčením lešení. Na začátku léta jsme ještě sokolovnu připojili k místní kanalizaci, která byla v Žirči také realizována. Celou opravou jsme samozřejmě přispěli i ke zvelebení obce. Konečně mohou místní Sokolové cvičit a bavit se v důstojně vypadající budově.
Všem, kteří se na této rekonstrukci podíleli, děkujeme.        Vedení Sokola